Slik arbeider man i WeLib

MeLib – den personlige bokhyllen 

I WeLib har alle sin personlige bokhylle, MeLib.

I MeLib finner du som bruker alle pågående aktiviteter, og de ressurser som du selv benytter eller har valgt å ta vare på. E-bøker og lydbøker kan leses strømmende fra dataen, mobilen eller nettbrettet, hvor eleven kan omtale og dele sine favorittbøker.

MeLib tilbyr en profilside hvor du kan legge inn for eksempel ditt profilbilde, dine interesser og kontaktinformasjon. I MeLib kan du også samle personlige digitale ressurser som kan deles via verktøyet Samlinger.

Tilpasset innhold

I WeLib er det tre ulike roller: lærer, bibliotekar og elev. Hver rolle i tjenesten har et verktøy som støtter den pedagogiske prosessen på ulike måter, og samtlige roller kan skape samlingermed de ressurser som blir søkt fram i WeLib.

Se demo

LÆRER

Rollen lærerkan komplementere og gjøre samlingene synlige og søkbare for alle roller. Dersom man mangler noen ressurser i WeLib, så kan læreren hente inn lærerressurser fra Internett til en samling. Samlingene kan deretter deles med kollegaer og elever.

Lærere kan laste opp egne dokument og enkelt beskrive disse ut i fra metadatamodellen. Deretter kan dokumentet publiseresi ønsket format.

Det omvendte klasserommet (eng. the flipped classroom) er en form for ”blended learning” med stort fokus på bruk av digitale verktøy. Modellen innebærer at læreren endrer på de tradisjonelle begrepene gjennom å gi nettbaserte gjennomganger som hjemmelekse i stedet for tradisjonelle forelesninger i klasserommet. I WeLib kan læreren opprette presentasjoner og koble disse til en samling. Det innebærer at ressursene og lærerens aktiviteter blir tilgjengelige på samme sted.

BIBLIOTEKAR

I rollen som bibliotekarkan du vise dynamisk innhold på startsiden. Der ligger bibliotekaren inn bilder, tekst, dynamiske lister, RSS-feed eller funksjoner som ”Spør bibliotekaren”. Ved hjelp av widgets eller tjenestens åpne API:er kan dynamiske lister til og med vises i andre nett-tjenester  som for eksempel lærerplattformer eller sosiale medier.

Bibliotekaren kan administrereall aktivitetdirekte via nettsiden eller via andre biblioteksystem, avhengig av hvordan tjenesten konfigureres.

WeLIb har til og med støtte for å la bibliotekarer dele ut rettighetertil grupper slik at de kan låne/reservere media direkte via nettsiden. Dersom det er behov for at elevene selv skal returnere fysiske media så kan man bestille en kioskfunksjon – WeLib lånekiosk.

Dersom skolen vil katalogisere direkte i WeLibså kan dette gjøres via bibliotekarrollen.

WeLib har en chatfunksjon hvor biblioteket kan kommunisere med brukeren.  Tanken er at en bibliotekar skal kunne være tilgjengelig ved behov når elevene eller annet personell ikke er til stede på biblioteket.

I WeLib er det muligheter for å legge til/bestille nye ressurser. Det kan være ressurser som kjøpes inn via tilkoblede forlag eller åpne digitale ressurser. Skolebibliotekaren kan, foruten å håndtere fysisk og digitalt materiale, til og med legge til e-bøker fra andre tjenester, skape temaer i biblioteket og gi konkrete lesetips til skolens elever og lærere.

Selvsagt kan du også legge til og integrere de digitale verktøy som du allerede har på skolen.

Det er et stort antall kilder som kan indekseressammen med de øvrige ressursene  og brukes via samsøking. WeLib har støtte for film,-lyd-og e-ressurser i strømmende format.

ELEV

Elever kan skape egne e-bøker som senere kan leses av andre. Rollene bibliotekar og lærer godkjenner publisering før disse blir søkbare i WeLib.

Eleven har mulighet til å gi omtale til ressurser i WeLib. Funksjonen skaper en tråd av omtaler som brukerne kan velge å følge gjennom å abonnere på nye anmeldelser. Verktøyet har en redaksjonell funksjon der lærere eller bibliotekarer har mulighet til å redigere og slette omtalen.

WeLib har støtte for å la elevene selv håndtere utlån og retur av fysiske bøker. Utlån og reservasjoner kan gjøres direkte via elevenes konto. Retur av bøker i biblioteket skjer via datamaskiner som er aktivert med returfunksjonen. Se WeLib lånekiosk (lenke)

Foreldre har tilgang til åpne ressurser og kan samtidig se hvilke ressurser som er tilgjengelige på skolen. Det er også mulig å dele søkeresultat via sosiale media. I elevens profil kan du legge til mobilnummer og e-post adresse til elevens foresatt, slik at man kan sende påminnelser til dem via SMS og e-post.

INTERESSERT?

Her kan du laste ned en brosjyre om WeLib .

Se demo >>

Vil du vite mer og få en demovisning? Kontakt oss og fyll ut skjemaet under.