WeLib – systemet for det moderne skolebiblioteket

Vi i Axiell mener at alle i skolen har rett til et moderne, komplett skolebibliotek med pedagogisk funksjonalitet. Derfor har vi utviklet et moderne system som tillater digitalt samarbeid mellom lærere, bibliotekarer og elever. Det beste av alt? Elevene har med seg skolebiblioteket hvor enn de befinner seg.

WeLib er en medienøytral samlingsplass for alle ressurser til skolebiblioteket, og alt pedagogisk materiale som finnes lokalt på skolen. Kortfattet kan man si at WeLib er et sosialt, tilgjengelig skolebibliotek med fokus på læring. Tjenesten håndterer digitale og analoge ressurser og gjør disse søkbare for elever, lærere og bibliotekarer.

Du har alltid tilgang til dine ressurser og kan jobbe integrert med de verktøy som du allereder anvender, som for eksempel GSuites eller Office 365.

Slik arbeider man i WeLib
Se demo

Søk, finn og oppdag

I WeLib blir både digitale og fysiske læreressurser fra ulike kilder søkbare. Dine søk kan filtreres ut i fra årskurs, skole, fag, nøkkelord, emneområde, ressurstype og lignende klassifisering.

ØK MÅLOPPNÅELSEN

Statistikken gjør at skolen kan få et overblikk i systemet over hvor ulike ressurser anvendes. På denne måten kvalitetssikres og utvikles din rolle i klassen og skolen.

Som lærer kan du skape oppgaver både individuelt til hver elev eller til en klasse. Du kan også følge opp oppgavene på en enkel måte og ha kontakt med eleven direkte i systemet.

WeLib kan integreres med tjenester for karaktersetting og er et verktøy for å arbeide med blant annet learning analytics.

  • Få en tydelig oversikt over eksisterende og innkjøpte ressurser.
  • Få tilgang til unikt materiale, gjennom vårt gratis utvalg av åpne lærerressurser, som litteratur, film m.m.
  • En tjeneste som stadig oppdateres og skaper struktur i skolens arbeid med digitalt innhold og digitale tjenester.
  • Få tilgang til brukerstatistikk.

REGISTRER DEG FOR Å FINNE UT MER OM WELIB: