En digital plattform for bibliotektjenester

ER DU NYSGJERRIG PÅ HVORDAN FUNKSJONENE SER UT? SE FILMEN VÅR FRA INNSIDEN AV QURIA >>

Folkebibliotekene har gjennomgått en nesten surrealistisk forvandling de siste par årene. Vi ser en økning i digitale ressurser, selvbetjening, meråpne biblioteker og ubetjente åpningstider. Vi ser en nedgang i tildelte midler og reduserte utlånstall, endringer og utvidelser av de fysiske lokalene (for eksempel overgangen til å være en møteplass eller ha automater utplassert i nærmiljøet). Vi har fått et fokusskifte fra transaksjon til relasjon, fra tilgang til formidling, og flere endringer vil det nok bli. Det blir også nødvendig for bibliotekene å påta seg flere markedsføringsoppgaver siden de møter hard konkurranse fra andre kilder til informasjon, spesielt Internett.

Bibliotekene blir i stadig større grad brukt til å levere et stort utvalg varierte tjenester til lokalmiljøet. Dette forutsetter et samarbeid med andre avdelinger, tjenesteleverandører og institusjoner. Kravet om å dele informasjon er større enn noensinne. I tillegg flyttes flere og flere bibliotektjenester til en samarbeidsmodell for å kunne tilpasse seg et marked i endring. Biblioteket er likevel først og fremst et sted som skal legge til rette for lesing, læring og kreativitet. Men teknologien må på banen for å gi bibliotekene og de ansatte der muligheten til å arbeide på nye måter og tilpasse seg forandringer.

Behov i moderne bibliotek

Status for de eldre bibliotekadministrasjonssystemene som fremdeles eksisterer, viser tydelig at vi må tenke annerledes når vi skal utvikle neste generasjon av tjenester, som en plattform for bibliotektjenester. Her i Axiell har vi kommet frem til følgende:

  • Bibliotekene trenger et system som tar seg av tjenester for å skape kontakt, deling og inkludering (for eksempel den stigende økningen i programaktiviteter).
  • Bibliotekene trenger et system som gjør at de kan handle raskt når det kommer nye krav.
  • Bibliotekene trenger et system som er forberedt på å takle endringer i underliggende og omkringliggende teknologi.
  • Bibliotekene trenger et system som er effektivt å drive og støtte, både når det gjelder kostnader og ressurser.
  • Bibliotekene trenger et digitalt system så de kan håndtere e-medier og de digitale ressursene som blir utviklet og presentert av biblioteket og dets brukere.
  • Bibliotekene trenger et system som lar dem komme i forkant av Internett-utviklingen der alt på nettet er knyttet sammen, og der bibliotekstandarder som RDA og RFBR er implementert.
  • Bibliotekene trenger et system der ansattes bruk og brukeropplevelsen er problemfri og effektiv. Og som ser bra ut og er morsomt å arbeide med!

Quria® – nytenkning satt i system

Quria® er en digital plattform, den neste generasjon biblioteksadministrasjonssystem – en plattform for bibliotektjenester. Dette er en løsning der datamodellen, retningslinjene for virksomheten og arbeidsflyten er definert ved hjelp av et domenespesifikt språk (DSL) for folkebibliotekdomenet. DSL utføres i en kompakt og generisk kjerne som administreres av et sentralt utviklerteam. Innholdet i dette programmeringsspråket administreres av domeneeksperter/forretningsutviklere som har ekspertise når det gjelder lokale kunder/markedskrav.

Alle ressurser og arbeidsflyter er tilgjengelige og kan administreres fra systemet: den fysiske boksamlingen, digitale ressurser, programaktiviteter, arrangementer, håndtering av e-media og arbeidet med og administrasjonen av hele kommunikasjonsprosessen med låntakerne. Dette gir en komplett oversikt over hva som skjer i biblioteket, og det gjør all støtte og alle tjenester tilgjengelige på ett og samme sted. Selv markedsføringsfunksjoner og tilbakemeldinger fra kunder kan behandles i systemet. Dette er et biblioteksystem som virkelig gir de ansatte en bedre arbeidshverdag.

Et åpent integrasjonsrammeverk

Integrasjoner beskrives av lokale tekniske eksperter og utføres i et generisk integrasjonsrammeverk, i stedet for å bli utviklet i hvert enkelt tilfelle.

Grensesnittet til løsningen er utviklet i ren HTML og CSS og bruker domenemodellen og retningslinjene for virksomheten definert i DSL, i tillegg til et lite, generisk JavaScript-rammeverk. Utviklingen av grensesnittet skjer også i nært samarbeid med kunden og utføres av spesialister innen brukergrensesnitt og -opplevelse (UI/UX).

Systemet er delt inn i autonome undersystemer/mikrotjenester (moduler), der hvert undersystem har egen funksjonalitet for lagring, forretningslogikk, brukergrensesnitt og andre nødvendige funksjoner. Undersystemene samarbeider og danner i fellesskap et ferdig pakket sluttbrukerprogram. Systemet kan pakkes på flere nivåer, fra en global standardkonfigurasjon til en kundespesifikk konfigurasjon.

Quria® er designet for å være en «åpen integrasjonsplattform». Den er utviklet med mikrotjenester og et domenespesifikt språk som er omsluttet av en integreringsplattform. Quria® har som mål å være den mest tilpasningsdyktige tjenesten for bibliotekadminstrasjon på markedet – uavhengig av forretningsmodell – når det gjelder integrasjon med og av eksterne tjenester.

Generelle fakta

Prinsipp
Systemet er orientert mot et generisk og domenespesifikt språk, med vekt på at det kan konfigureres for de enkelte bibliotekene. Datamodeller, forretningsregler og arbeidsflyter er definert og konfigurert av forretningsutviklere, integrasjoner er definert og konfigurert av tekniske spesialister, og stil og flyt for bruk er definert av spesialister innen brukergrensesnitt og -opplevelse. Det er en fornuftig balanse mellom generisk og spesifikk kode.

Dine fordeler
Domenemodellen, forretningsreglene og arbeidsflyten er uavhengig av teknologi. Domeneeksperter kan raskt utføre endringer i datamodellen, forretningsreglene og arbeidsflyten.

Prinsipp
Quria er delt inn i autonome delsystemer (moduler), der hvert delsystem har et eget brukergrensesnitt, egen forretningslogikk, lagring og andre nødvendige funksjoner. Delsystemet er inndelt etter kriterier som ansvarsdeling, like egenskaper, innkapsling og muligheten for å bytte det ut. Det er sterke og rigide grenser mellom delsystemene.

Dine fordeler
Splitt og hersk – gjør det mulig med fokus på ett begrenset område av domenet og totalansvar for et delsystem. Skalerbarhet på delsystemnivå. Individuell oppgradering av delsystemene. Delsystemene kan erstattes av eksterne komponenter, for eksempel nasjonale kataloger eller ekstern lagring av e-medier. Spesifikk teknologi som er nødvendig for funksjonaliteten til et spesifikt delsystem integreres i dette delsystemet, for eksempel verktøy for å visualisere statistikk.

Prinsipp
Ingen avhengigheter – tar i bruk paradigmet lagarkitektur / ren arkitektur der avhengigheter administreres og holdes i ytterkantene av delsystemene.

Dine fordeler
Underliggende rammeverk / tredjepartsprodukter kan byttes ut / oppgraderes uten at det påvirker kjernesystemet. Gjør det mulig med automatisk testing av domenemodellen/forretningslogikken uten å involvere tredjepartskomponenter.

Prinsipp
Systemet er hendelsesdrevet, der hendelser brukes til å administrere enhetstilstanden til interne delsystemer og overføre tilstandsendringer mellom delsystemene.

Dine fordeler
Høy ytelse og skalerbarhet kan oppnås gjennom asynkron overføring av hendelser, både mellom delsystemer og mellom grensesnittet og tjenestene i et delsystem. Hendelser som lagringsmekanismen for enhetstilstand sikrer et solid dokumenteringsgrunnlag og gjør det mulig å angre handlinger. Det er mulig å gå tilbake til/utføre en avspilling av en enhetstilstand i forbindelse med testing.

Prinsipp
Kodebasen kjennetegnes av lite og enkel kode, generisk kode og kodekontroll.

Dine fordeler
Enkelt vedlikehold. Mulig å gjøre endringer.

Prinsipp
Verktøy, rammeverk og mønstervalg baseres på en fornuftig tolkning av flerspråklig programmering og utholdenhet – bruk det mest egnede spesialverktøyet, rammeverket og mønsteret for den aktuelle oppgaven.

Dine fordeler
Bruk det mest effektive verktøyet for den aktuelle oppgaven.

Prinsipp
Verktøy, rammeverk og tredjepartsprodukter med åpen kildekode er å foretrekke fremfor kommersielle alternativer.

Dine fordeler
Lavere kostnad.

Brukergrensesnitt (UI)

Prinsipp
Brukergrensesnittet til Quria er nettleserbasert, uten behov for plugin-moduler som Java Runtime eller Silverlight. Brukergrensesnittet kan kjøres med alle funksjoner på alle slags enheter og i alle størrelser.

Dine fordeler
Enklere implementering uten behov for lokal installasjon.

Prinsipp
Front end er basert på Single Page-applikasjonsmønster og konstrueres med maler fra klientside. Grensesnittet beskrives av HTML5 med merknader og er stylet med CSS. JavaScript brukes bare i koden til kjernerammeverket, ikke for spesifikk funksjonalitet.

Dine fordeler
Overlat utvikling av grensesnittet til spesialister innen brukergrensesnitt og -opplevelse.

Tjenester

Prinsipp
Rik domenemodell, arbeidsflyt og forretningsregler på serversiden, med fokus på verdiobjekter og hendelser, tilpasset et brukergrensesnitt i verdensklasse.

Dine fordeler
Én sannhetskilde for domenemodellen, arbeidsflyten og forretningsreglene. Enkelt å legge til forskjellige typer grensesnitt/klienter.

Prinsipp
Tjenestene er RESTful og hypermediedrevne.

Dine fordeler
Gjeldende bransjestandard. Lave faste kostnader. Enkelt forbruk. Enkel å hurtigbufre. Helt tilstandsløs.

Prinsipp
Grensesnittet for offentlige webtjenester mot systemet er like viktig som brukergrensesnittet.

Dine fordeler
Kundekrav når det gjelder åpent system/åpne data.

Prinsipp
Følger kjerneprinsippene til SOA.

Dine fordeler
Bransjens anbefalte fremgangsmåte.

Hva betyr Quria?

Navnet Curia stammer fra antikkens Roma, som navnet til vårt andre produkt, Axiell Arena. Curia var stedet der de lokale myndighetene holdt hus, og alle store avgjørelser ble tatt. I Axiell Quria kan du selv ta avgjørelser og konfigurere bibliotekstjenestene slik du ønsker.

Hvorfor ble C til Q?

I arbeidet med merkevaren ble antikkens Curia til det moderne Quria, for å kunne spille på ikonografien. Q-en ser ut som et forstørrelsesglass, og symboliserer nysgjerrighet. Heksagonet i logoen er en sterk struktur, som blir assosiert med blant annet kommunikasjon, balanse, integrasjon og pålitelighet.

Quria er et sentralt sted

Axiell Quria er et sterkt og effektivt biblioteksystem. Det er et møtested med ressurser for å styrke leseferdigheter og kreativitet, og bidra til livslang læring.