Utviklet for et moderne bibliotek

ER DU NYSGJERRIG PÅ HVORDAN FUNKSJONENE SER UT? SE FILMEN VÅR FRA INNSIDEN AV QURIA >>

Quria® er den første skybaserte digitale plattformen for bibliotektjenester. Den er utviklet for å ta folkebiblioteket inn i fremtiden. Systemet er en unik støtte for de ansatte ved biblioteket fordi det gjør de daglige arbeidsrutinene mer effektive, reduserer antall systemer de ansatte må ha tilgang til, og gir dem full oversikt over hva som skjer på biblioteket.

 

Hør hva Drammensbiblioteket tenker om å være først i verden med det skybaserte biblioteksystemet Quria!

All administrasjon på ett sted

Quria® er en digital plattform som opphever grensene mellom de digitale og fysiske ressursene. Alle ressurser og arbeidsflyter er tilgjengelige og kan administreres fra ett sted: den fysiske boksamlingen, digitale ressurser, bibliotekaktiviteter, arrangementer og håndtering av e-media.

Dessuten arbeidet med og administrasjonen av hele kommunikasjonsprosessen med låntakerne. Hvorfor er dette viktig? Fordi bibliotekene blant annet trenger et system der metadataarkitekturen stemmer overens med de tilkoblede dataomgivelsene, og der Quria®-standarder som RDA (Resource Description and Access**) og FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records*) er implementert fra første stund. Med Quria kan biblioteket komme i forkant av Internett-utviklingen der alt på nettet er koblet sammen.
Quria® gir biblioteket et enkelt og banebrytende søkeverktøy der du finner alt på ett sted og på en logisk måte. Det er en moderne digital beskrivelse av alle ressursene. Sluttresultatet er at de ansatte bruker mindre tid på administrasjon.

Brukervennlig for de ansatte

Et system for bibliotektjenester skal være enkelt å bruke og bidra til at bibliotekarene får en enklere arbeidshverdag. Quria® er designet og utviklet for å sette brukeropplevelsen i første rekke.

Det betyr at du som bibliotekar får en bedre arbeidsflyt i det daglige takket være et effektivt og raskt administrasjonsverktøy, som krever færre klikk og har et visuelt tiltalende grensesnitt.

Brukergrensesnittet til systemet er utviklet i ren HTML og CSS, og det bruker domenemodellen og forretningsreglene som er definert i DSL-et, Domain Specific Language, i tillegg til et lite, generisk JavaScript-rammeverk. Utviklingen av grensesnittet er utført av eksperter på grensesnitt og brukeropplevelse, UI/UX. De har gjennom hele prosessen hatt et nært samarbeid med kundene våre, slik at vi er sikret en brukervennlig opplevelse.

Fleksibel og enkel i bruk

Quria®-plattformen er fleksibel og kan tilpasses brukerens egne preferanser. På denne måten får de enkel tilgang til konfigurasjoner av arbeidsflyter og innstillinger og kan arbeide på den måten som passer best for dem. Selv brukere uten mye erfaring med bibliotekadministrasjon, for eksempel deltidsansatte, kan bruke Quria®. Det gjør det enklere og billigere å få nye ansatte i gang.

Et kostnadseffektivt verktøy

Bibliotekansatte har en rekke forskjellige oppgaver de må ta seg av, og ofte må flere ting gjøres samtidig. Vi vil sikre at bibliotekarene har tid til å utføre den aller viktigste delen av jobben sin, nemlig å legge til rette for lesing, læring og kreativitet, og å gjøre biblioteket til en demokratisk og inkluderende arena for nærmiljøet.

Med Quria® kan du ta deg av alt på ett sted og få en kostnadseffektiv styring av alle bibliotekets tjenester – fra bøker til informasjon, fra læring til underholdning. Rutiner utvikles til å bli kontekstsensitive siden systemet vet hvilken handling som mest sannsynlig skal utføres. Kort sagt er Quria® et svært avansert teknologisk verktøy som vil bringe servicenivået på biblioteket et stort steg videre.

Få innsikt, statistikker og rapporter

Fremtiden til bibliotekene avhenger av evnen til å få rask oversikt over og kunne forutse endringer, og dermed også ta de riktige beslutningene. Quria® leverer avanserte analyser og henter inn nyttig administrasjonsinformasjon fra en rekke ulike kanaler, blant annet bibliotekets eget nettsted, sosiale medier og e-post.

De innhentede dataene blir en ressurs som de ansatte kan bruke til å få en omfattende forståelse av og oversikt over låntakerne. Disse opplysningene gjør at de vil kunne identifisere mønstre og trender og utarbeide relevante strategier for fremtiden.

Et åpent integrasjonssystem

Quria® er en åpen integrasjonsplattform som inneholder mikrotjenester (moduler) og DSL (domenespesifikt språk), omsluttet av en plattform for integrasjonstjenester. Det betyr at Quria® er enkel å tilpasse.

Du kan legge til så mange eksterne tjenester du måtte trenge eller ønske, og du kan bygge opp system og nettjenester uavhengig av leveringsmodell. Andre arbeidsflyter til «servicetorget» i kommunen kan dra nytte av brukerregisteret i Quria® for å unngå at det innhentes personlig informasjon utenfor biblioteksystemet. Noen av fordelene ved å være en åpen integrasjonsplattform er at Quria® er fleksibel, skalerbar og justerbar. Systemet jobber like effektivt for en enkel avdeling som en hel region, eksempelvis spesialbiblioteker, sykehus, skoler, folkebiblioteker osv.

Quria® inkluderer et integrasjonssenter som gjør det enklere å integrere dine egenutviklede ressurser med tredjepart.

En skybasert plattform

Quria® er en skybasert plattform som er den moderne måten å utvikle systemer på, for å sikre at de vil kunne brukes også i fremtiden. Fordelen med dette er at du har en sentral kjerneplattform du kan gjøre endringer på lokalt, men likevel få med deg de nyeste versjonene og utviklingene uten lokale installasjoner.

Quria®-bibliotekene blir automatisk og raskere oppgradert til den nyeste versjonen. I skymiljøer er nye IT-ressurser alltid bare et klikk unna, noe som betyr at tiden det tar å gjøre disse ressursene tilgjengelige både for oss og bibliotekene kan kortes ned fra uker til bare noen minutter. Dette gir biblioteket lavere vedlikeholdskostnader over tid.

Nå ut til brukere

Quria® er midt i blinken for biblioteker som vil gå videre med den digitale utviklingen. Den moderne plattformen har et fullstendig nettbasert design som reagerer raskt. Grensesnittet lar de ansatte ta seg av administrasjonen av biblioteket og kommunisere med brukerne uansett hvor de befinner seg: på togstasjonen, på butikken, i barnehagen, på fotballtrening, hos en bedrift eller når de er på biblioteket –mellom hyllene eller i medieavdelingen.

Ved å ha nøyaktig og enkelt tilgjengelig informasjon om låntakernes transaksjoner osv. blir det lettere å finne og tilby andre ressurser de måtte be om, enten det er bak skranken, mellom hyllene eller utenfor bibliotekets fysiske vegger. Du får enkel tilgang til kundeservicemoduler – et forum der kunder og ansatte kan stille spørsmål. Du kan opprette egne hjelperessurser som vanlige spørsmål, og kommunisere via e-post, chat eller Skype.

Enkel promotering av biblioteket

Med Quria® kan bibliotekene planlegge kampanjer og promotering av bibliotekaktiviteter på en unik måte ved å knytte sammen brukerne, samlingen, programmene og arrangementene ved hjelp av egnede og effektive kommunikasjonskanaler.

Nå er det ikke lenger nødvendig å bruke timevis på planlegging, markedsføring, gjennomføring og innhenting av statistikker for arrangementer – med Quria® kan du enkelt administrere alt på ett sted og i én løsning.

REGISTRER DEG FOR Å FINNE UT MER OM QURIA: