Kulturlivet i ny digitalt samarbeid

Kulturinstitusjoner i felles digital kommunikasjon, samarbeid og nytenkning på tvers – Kulturhavn Gilleleje i Danmark har gjort en god start!

Vi er stolte over å ha vært en del av at Kulturhavn Gilleleje med åpningen i desember 2016 fikk en god start – også med de nye kommunikasjonsløsningene.

I sommer ble Cordura som kjent en del av bibliotheca, noe som gir oss en unik mulighet for sammen å levere flotte, kreative digitale løsninger til bibliotekene.

Bibliotek, museum og kino i felles løsning Kulturhavn Gilleleje danner rammen rundt Gilleleje Bibliotek, Gribskov Arkiv og Museum Nordsjælland og Gilleleje Bio – som nå i fellesskap formidler og gjenbruker data på en ny og spennende visuell måte. Axiell har levert den nye løsningen i samarbeid med bibliotheca og Cordura.

Stor begeistring i Gribskov
Vibeke Steen – Biblioteksjef Gribskov Kommunes Biblioteker: «Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Axiell, bibliotheca og Cordura helt fra første gang vi satte oss sammen og fikk gått gjennom kravene til vår ønskede løsning. Alle har vært lydhøre overfor våre ønsker, og har også bidratt med gode ideer som bare har gjort resultatet enda bedre. Vi er mange parter rundt bordet – i tillegg til våre leverandører sitter bibliotekene i Gribskov, Museum Nordsjælland, Gribskov arkiv og Gilleleje bio også sammen med oss.

Jeg har aldri tidligere hatt en så smertefri implementering av en ny IT-løsning, og det skyldes i stor grad at Cordura har hatt prosjektledelsen og har vært tilgjengelige med støtte under hele forløpet.

Vi har allerede integrert andre eksisterende systemer, som f.eks. kinosystemet Integra, eReolen, Filmstriben – og med bibliotekssystemet – og museumssystemet SARA, som Axiell leverer, får vi enda flere muligheter til å hente data fra flere steder og få dem i samspill på nye måter.

Ideen om at vi gjenbruker allerede produsert innhold og kobler våre forskjellige institusjoner sammen i en felles kommunikasjon, har alle partene i samarbeidet jobbe målrettet med – og hittil har det vært vellykket. Vi har fremdeles en jobb foran oss, og vi gleder oss til det videre samarbeidet med alle!» avslutter Vibeke Steen.

Kommunikasjonsløsningen består av flere digitale løsninger
Til biblioteket har vi levert en digital InfoWall. På skjermen reklameres det for bibliotekets digitale tilbud, som f.eks. eReolen, Filmstriben og Forfatterweb.

I tillegg viser infoskjermen en oversikt over kommende arrangementer i Kulturhavnen. Gilleleje Bibliotek kan selv redigere InfoWall-innholdet.

Inspirasjonsskjermer på hyllene
I tillegg har vi levert 10 små berøringsskjermer til bibliotekets bokhyller. Der vises forsidene av de bøkene som står i hyllen, og brukeren kan trykke seg frem til mer informasjon.

Mobil løsning til museum og arkiv
Til Museum Nordsjælland og Gribskov Lokalarkiv har vi levert en mobil TouchWall. På TouchWall-en kan de besøkende dykke ned i ulike temaer og artikler. Til åpningen hadde museet f.eks. opprettet temaet «Kulturhavnen før Kulturhavnen».

Kinoen Kinoen har også fått levert programvare til skjermer som spiller av trailere og viser plakater for kommende kinoforestillinger.

I tillegg til programvare, skjermer og pc-er til biblioteket, museet og kinoen, har vi også levert nye automater og porter til Kulturhavn Gilleleje.