Temadag Drammen 20172018-02-08T15:36:52+00:00

En spennende dag med fokus på biblioteker nå og i fremtiden!

 

Hør hva Drammensbiblioteket tenker om å være først i verden med det skybaserte biblioteksystemet Quria! 

Temadag med fokus på folkebibliotekenes fremtid i Norge.

Temadagen fant sted på Union Scene i Drammen, onsdag 22. november 2017.

Program for dagen:

 • Nasjonalbiblioteket om RDA, Autoritetsregister og Biblioteksøk
  ved Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket
 • Digitalt er ikke ensartet – å arbeide virtuelt på et folkebibliotek
  ved Boris Zetterlund, Axiell
 • Skolebiblioteket som digital ressurs
  ved Peter Stöök, Axiell
 • Axiells biblioteksløsninger – status nå og for den nærmeste fremtiden
  ved Lene K. Nielsen, Morten Nørgaard Berg og Peter Stöok, Axiell
 • Drammensbiblioteket – et bibliotek i forandring
  ved Monica Nyhus og Geirr Karlssen, Drammensbiblioteket
 • Omvisning i Drammensbiblioteket
  ved Drammensbiblioteket

Les hele programmet her.